Iranian Agriculture News Agency

استاندار فارس در نشست شورای گیاهان دارویی:

فارس می تواند مرکز گیاهان دارویی کشور باشد

استاندار فارس با تاکید براینکه فارس پتانسیل بسیار زیاد در زمینه گیاهان دارویی دارد،گفت: با علم و تجربه می گویم فارس می تواند مرکز اصلی گیاهان دارویی کشور باشد؛ همه باید از اختیارات بوجود آمده و ظرفیت موجودِ استان، نهایت استفاده را ببریم.

فارس می تواند مرکز گیاهان دارویی کشور باشد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمدهادی ایمانیه در چهارمین نشست شورای گیاهان دارویی این استان، تصریح کرد: میزان کشت گیاهان دارویی در هکتار، تعداد اشتغال ایجاد شده، میزان سرمایه در گردش استان در این مورد، حجم سرمایه گذاری در سال و صادرات، پنج شاخص و معیار بررسی پیشرفت در حوزه گیاهان دارویی است.

وی بر مقایسه وضعیت گذشته این صنعت با وضعیت فعلی تاکید و اظهار کرد: ارتقاء هر کدام از شاخص ها نیازمند تدبیر و ارائه خلاقیت است لذا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجربه های مشابه، حول یک محور جمع شوید و دیگران را نیز با خود همراه نمایید.

استاندار فارس با اشاره بر لزوم تغییر نوعِ نگاه در این حوزه، گفت: باید با استفاده از روش های مختلف برای پیشرفت استان قدم به قدم و با تدبیر اقدام کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید