Iranian Agriculture News Agency

نقش موثر مدیران پهنه در نفوذ دانش به واحدهای تولیدی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مدیران پهنه به عنوان نوک پیکان فعالیت های این سازمان، بیشترین تاثیر در افزایش نفوذ دانش به واحدهای تولیدی دارند.

نقش موثر مدیران پهنه در نفوذ دانش به واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، سیدمحسن قائمی در نشست نفوذ دانش ویژه شهرستان های منطقه دو این سازمان تصریح کرد: مدیران پهنه سرمایه ارزشمندی برای جامعه کشاورزی هستند که با جلب اعتماد بهره برداران این بخش، دانش نوین را به عرصه های تولیدی وارد می کنند و در نهایت کشاورزی پیشرو، کارآمد و پویا را رقم می زنند.

به گفته وی، موفقیت جهاد کشاورزی در نفوذ دانش به واحدهای تولیدی در گرو موفقیت مدیران پهنه در ایجاد ارتباط مستمر با بهره برداران است.

قائمی با بیان اینکه سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی باعث آسیب به این بخش می شود، اظهار کرد: باید با ورود فناوری های نوین به بخش کشاورزی و ارتقای این بخش، جوانان را به کشاورزی نوین که از دل آن منفعت خارج می شود، ترغیب کرد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه کشاورزی باید به تجارت پر سود تبدیل شود تا جوانان در شغل پدرانشان باقی بمانند، بیان کرد: نفوذ دانش به بخش کشاورزی؛ افزایش بهره وری و در نهایت کشاورزی اقتصادی را به دنبال دارد.

در این نشست مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، علیرضا واحدی پور قائم مقام رئیس سازمان، ابوالفتح مرادی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و جمعی دیگر از مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان فارس حضور داشتند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید