Iranian Agriculture News Agency

مشاور رئیس اتاق اصناف کشور:

چالش زُدایی از بازار محصولات کشاورزی با شناسنامه دار شدن باغ ها

رئیس بخش فناوری ها و انفورماتیک اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه فعالیت‌های بخش کشاورزی فعالیت‌هایی اقتصادی است، گفت: برای چالش زُدایی از بازار محصولات کشاورزی طرح شناسنامه دار کردن باغ ها به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز آغاز شده است.

چالش زُدایی از بازار محصولات کشاورزی با شناسنامه دار شدن باغ ها

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد جواد خاکزاد رستمی در سفر به استان فارس و در حاشیه نشست با معاونین و مدیران ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی و مدیران اتاق اصناف شهرستان ها تصریح کرد: شناسنامه دار شدن باغات و فعالیت‌های زیربخش باغبانی در استان فارس را به طور جدی دنبال می کنیم.

مشاور رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه شناسایی، مطالعه و ثبت اطلاعات جزء لاینفک فعالیت‌های اقتصادی است، اظهار کرد: برای اینکه حاکمیت و خود کشاورز بداند که چه محصولی  در کجا و به چه میزان باید تولید کند، شرط بر این است که بتواند برای محصولات شناسنامه‌ای داشته باشد.

او با اشاره به اینکه شناسنامه بستر تولید، میزان مصرف منابع و نهاده ها و میزان تولیدی را که به بازار عرضه می‌ شود، ثبت و ضبط می کند، ابراز کرد: یکی از چالش‌های بزرگ ما کشاورزها در سال های اخیر مرحله ی پس از تولید و برداشت بوده است، میزان تولید محصولات کشاورزی کشور تا 130 میلیون تن افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه با این حجم از تولید محصولات کشاورزی هنوز نمی دانیم چی؟ در کجا؟ توسط کی؟ و به چه میزان تولید می شود، اضافه کرد: در این شرایط نمی توانستیم به درستی بازار محصولات و استفاده از منابع را ساماندهی کنیم که این امر از جمله ضرورت های اجرای طرح شناسنامه دار کردن باغ ها است.

 خاکزاد رستمی با یادآوری اینکه در طول چهار دهه گذشته وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم وجود ظرفیت‌های قانونی در این وزارتخانه موفق به ثبت شناسنامه ی تولید محصولات کشاورزی نشده بود، افزود: در حال حاضر بر اساس قانون انتزاع مسئولیت تولید تا بازار و تنظیم بازار به جهاد کشاورزی محول شده است. از طرفی ظرفیت بزرگ اتاق اصناف کشاورزی نیز اضافه شده است.

او با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اولین استانی است که برنامه ها و دستورات وزیر را در موضوع شناسنامه دار کردن باغ ها عملیاتی کرده است، گفت: بستر ثبت اطلاعات در "سامانه‌ی سَبَک" فراهم است از کشاورزان می‌خواهم تا اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.

رئیس بخش فناوری ها و انفورماتیک اتاق اصناف کشور تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده خودمان می توانیم برنامه ریزی کنیم و تنظیم بازار را انجام دهیم. این طرح مشارکت مردم، باغدار و تولیدکننده‌ را می طلبد. در استان فارس شهرستان های استهبان، فسا، نی ریز و جهرم فعالیت‌های خود را شروع کرده اند.

مشاور رئیس اتاق اصناف کشور با تاکید بر اینکه استان فارس از نظر سطح زیر کشت و تعداد کشاورز استان بزرگی است و برای اجرای طرح استان قابل توجهی به شمار می آید، افزود: هر جایی از دنیا که مردم امور خودشان را خودشان مدیریت کنند موفقیت‌های خوبی حاصل شده است.

خاکزاد رستمی با بیان اینکه به عقیده ی او بهترین و صلاحیت دارترین افراد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی خود کشاورزان هستند، اظهار کرد: با این طرح منفعت‌های بازار به سمت خود کشاورز جهت پیدا می کند که گام اول در حقیقت تنظیم بازار و جهت دادن درآمد و منابعی است که باید در این بخش انتقال داده شود.

وی تشریح کرد: "سامانه‌ی سَبَک" به صورت سامانه تحت وب است. استانداردهای دولت هوشمند را پاس کرده و در صفحه ی سازمان فناوری اطلاعات مجموعه‌ی دولت هوشمند قرار دارد و از این مسیر کشاورزان می توانند وارد شوند.   

او افزود: کشاورزان در "سامانه‌ی سَبَک" درخواست خود را ثبت کرده و یک نفر را به عنوان کارشناس بازدید انتخاب می‌کنند. میزان منابع آب و خاک و میزان تولید و دیگر موارد را نیز ثبت می کنند. شناسنامه ای برای واحد صادر می شود و سال‌های بعد هم به همین ترتیب انجام می شود.

IMG_4907

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید