Iranian Agriculture News Agency

مجری طرح چغندرکشور:

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه با شرایط جدید بیمه، غرامت خسارت چغندر قند پاییزه به بیش از 50 میلیون تومان رسیده است، گفت: انتظار می رود کارخانجات 100درصد مزارع چغندرقند طرف قرارداد خود را تحت پوشش بیمه ببرند.

غرامت خسارت چغندر قند پاییزه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، پیمان حصادی در سفر به استان فارس بیان کرد: با توجه به هزینه های تولید چغندرقند پاییزه، در مزارعی که عملکرد این محصول پایین تر از 50 تن باشد تولید اقتصادی نیست بنابراین از کشت در مزارع با عملکردهای پایین تر جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه رعایت تاریخ کاشت در محصول چغندر قند پاییزه ضروری است، تصریح کرد: در صورت سپری شدن زمان مناسب برای کاشت به جای افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد این محصول در واحد سطح می بایست در دستور کار باشد.

حصادی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون و 450 هزارتن چغندرقند پاییزه در کشور تولید شد، اظهار کرد: با احداث ظرفیت های جدید صنعتی در سنوات آینده این تولید به پنج میلیون تن می رسد و گپ تولید شکر از چغندر پاییزه جبران می شود. 

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی ابراز کرد: در کشت بهاره چغندرقند، افزایش عملکرد با اقدامات علمی و فنی دنبال می شود و به دنبال افزایش سطح زیرکشت نیستیم، اما در کشت پاییزه این محصول علاوه بر افزایش عملکرد برنامه توسعه کشت در مناطق جدید در دستور کار قرار دارد.  

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید