Iranian Agriculture News Agency

برای هوشمند سازی کشاورزی؛

اطلاعات واحد های کشاورزی در فارس مکان محور می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: اطلاعات واحد های تولیدی بخش کشاورزی این استان مکان محور و پلی گون آن ترسیم می شود که این کار از واحد های پرورش طیور آغاز شده است.

اطلاعات واحد های کشاورزی در فارس مکان محور می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور در نشست هوشمند سازی بخش کشاورزی این استان تصریح کرد: حوزه کشاورزی بسیار وسیع است، برای اینکه داده های صحیحی داشته باشیم باید اطلاعات ما مکان محور باشد تا از اشتباهات جلوگیری شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه دانش کافی در سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس وجود دارد، اظهار کرد: در ادامه، این امر به دیگر واحدهای تولیدی مانند گلخانه ها تسری می یابد. در اقدام بعدی اطلاعات توصیفی به داده های قبلی اضافه می شود که متناسب با نوع فعالیت این واحد ها می تواند متفاوت باشد.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال یک سری خروجی ها از هوشمند سازی کشاورزی هستیم تا بتوانیم این بخش را به طور مطلوب مدیریت کنیم، ابراز کرد: می توانیم داده های جمع آوری شده را یکپارچه کرده و در سامانه های اطلاعات مکانی وارد کنیم و بر اساس آن تحلیل های مناسب را انجام دهیم.

او با تاکید بر اینکه با هوشمند سازی می توان درس آموخته ها و تجارب موفق را از واحد های تولیدی مختلف احصا کرد و توسعه داد، افزود: در بحث هوشمند سازی در گام اول باید بتوانیم بر روی دو موضوع دیوایس ها و ابزار ها و مدیریت داده ها و اطلاعات تمرکز کرد.

دهقان پور با اذعان به اینکه در نگاه کلان، موضوع حکمرانی هوشمند بخش کشاورزی مطرح است، اضافه کرد: در این حوزه باید بسیاری از موئلفه ها را در نظر گرفت که در حال حاضر به دلیل دور از دسترس بودن ما به دنبال آن نیستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه هواشناسی یکی از ارگان های مهم در توسعه بخش کشاورزی است، بیان کرد: هواشناسی دارای ظرفیت های خوبی است که امیدواریم بتوانیم از این توانمندی ها برای پیش بینی، پیشگیری و مدیریت مطلوب بخش کشاورزی بهره ببریم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید