Iranian Agriculture News Agency

نشست تعمیم دستاوردهای احیاء دریاچه ارومیه در تالاب بختگان برگزار شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برگزاری نشست به اشتراک گذاری تجربیات احیای دریاچه ارومیه با دست اندرکاران کلیدی تالاب بختگان در شهرستان شیراز خبر داد و گفت: مشارکت مبتنی بر نگاه همه جانبه در احیای این تالاب پیشنهاد می شود.

نشست تعمیم دستاوردهای احیاء دریاچه ارومیه در تالاب بختگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور بیان کرد: به دنبال این هستیم که درس آموخته‌هایی از حوزه‌ دریاچه‌ی ارومیه و تالاب پیرامونی آن برای تالاب بختگان داشته باشیم به این منظور در گام اول باید توجه کنیم که مشارکت دستگاه‌های ذیربط بسیار مهم است نه اینکه صرفا یک دستگاه را متولی  بدانیم.

 وی با اشاره به اینکه در گام بعد جلب مشارکت جوامع محلی با نگاه ایجابی ضروری است، اظهار کرد: در نگاه ایجابی انسان باید با انعطاف پذیری از محیط زیست بهره‌برداری داشته باشد و اگر دست‌اندازی در محیط زیست به وجود آمد اقدامات جبرانی و حمایتی هم توسط همان جامعه‌ انسانی مورد توجه قرار ‌گیرد و در این رهیافت راه حل مشارکتی دنبال می شود یعنی کار با مردم، به وسیله‌ مردم و برای مردم باشد و جوامع محلی باید در طراحی، تدوین، اجرا و حتی ارزیابی نتایج حاصل از پروژه ها نقش داشته باشند.

دهقان پور اضافه کرد: در احیای تالاب بختگان باید روابط بین انسان و محیط زیست را به شکلی تعریف کنیم که هر دو از هم منتفع شوند.

این مقام مسئول اظهار کرد: مسئله بسیار مهم در احیای تالاب این است که منافع حاصل از حفظ محیط زیست حتما باید به منافع اقتصادی بهره‌برداران و جوامع محلی گره بخورد.

دهقان پور با اشاره به اینکه محیط زیست یکی از مولفه‌های اصلی توسعه پایدار شناخته می شود و معیشت رکن اساسی این توسعه است از این رو در هر برنامه ریزی باید معیشت جوامع محلی در نظر گرفته شود، گفت: کشاورزی روستایی، زیست‌بوم‌ها و روستا گردشی از جمله برنامه های پیشنهادی است که برای اجرای این برنامه ها به همکاری دستگاه های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و کار و رفاه اجتماعی نیاز است.

نشست به اشتراک گذاری تجربیات احیای دریاچه ارومیه با دست اندرکاران کلیدی تالاب بختگان در روزهای بیست و ششم و بیست هفتم مهرماه در محل جهاد دانشگاهی شهرستان شیراز برگزار شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید