Iranian Agriculture News Agency

مدیر ملی سامانه دیمزار در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: طرح جهش تولید در دیم-زارها یکی از مهم ترین طرح های کشور است که مورد توجه تمام مقامات عالی رتبه کشور قرار دارد.

طرح جهش تولید دیمزارها مورد توجه مقامات کشوری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، سید عرفان میرطالبی در نشست بررسی روند اجرایی ثبت اطلاعات طرح مذکور در سامانه دیمزار که با حضور مجتبی دهقان پور رئیس این سازمان برگزار شده بود، تصریح کرد: در راستای اجرای طرح سامانه ای طراحی شده تا علاوه بر کنترل پروژه، مدیریت مزارع دیم را انجام دهیم و کنترل کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح جهش تولید امسال برای سومین سال است که در کشور اجرا می شود و در استان فارس برای اولین بار است که به اجرا در می آید، اظهار کرد: امسال بنا است بخش قابل توجهی از سامانه دیمزار کشاورز محور باشد تا کشاورزان بیشتری را در سامانه درگیر کنیم که بتوانند از امکانات فن آوری در کشت دیم بهره مند شوند.

طرح جهش تولید در دیمزار ها همسو با اقتصاد مقاومتی

ناظر ملی سامانه دیم زار در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این نشست گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حفظ کشور از تکانه های اقتصادی و توانمند سازی اقتصاد روستایی طرح جهش تولید در دیمزار های کشور را آغاز و دنبال می کند.

مهدی دوست کامیان با بیان اینکه طرح جهش تولید از زمانی در کشور کلید خورد که مشاهده شد ما کمترین حجم تولید را در کشورمان در دیمزارها داشتیم در صورتی که در دنیا بیشترین حجم تولید در دیمزارها شکل می گیرد، افزود: هدف از اجرای این طرح بحث امنیت غذایی بود که با کمک وزارت جهاد کشاورزی سعی می شود بخشی از دغدغه های کشور در امنیت غذایی برطرف شود.

وی با بیان اینکه هدف دیگر از اجرای این طرح جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است، تصریح کرد: در سال های اخیر به دلیل وقوع خشکسالی ها، قیمت محصولات کشاورزی هم به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد امیدواریم با اجرای این طرح خروج ارز به منظور خرید گندم به حداقل برسد.

او با اشاره به اینکه عمده کشاورزان که در دیمزارها فعالیت می کنند از قشر ضعیف جامعه هستند، اظهار کرد: سعی کردیم با اجرای طرح موصوف و خدماتی که ارائه که می دهیم بستر مناسبی برای اشتغال روستائیان فراهم و از مهاجرت آنان و حاشیه نشینی در کلان شهر ها جلوگیری کنیم.

دوست کامیان با بیان اینکه طرح جهش تولید در دیمزارها در حال حاضر مهمترین طرح وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: در سال دوم این طرح در 15 استان کشور تسری پیدا کرده و سطح برنامه ما به 2.6 میلیون هکتار با 232 هزار نفر کشاورز رسیده است.

وی افزود: در دو سال اخیر با اجرای طرح مذکور عملکرد مناسبی داشتیم هر چند یکسری معایب بود اما در مجموع عملکرد قابل قبول است و بهره وری در بعضی جاها بسیار عالی بود به طور مثال در بخش تولیدات گندم دیم در بعضی از شهرستان ها ۳ تن در هکتار برداشت داشتیم.

به گفته او؛ توسط ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) در سال گذشته برای خرید پوشش بیمه محصولات کشاورزی در طرح جهش تولید تقریبا 50 میلیارد تومان هزینه شده است که بیش از 430 میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.

  دوست کامیان اضافه کرد: ارائه آموزش های رایگان، تامین بذر، کود، سم و نهاده از دیگر کمک های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان دیم کار در طرح جهش تولید ارائه می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید