Iranian Agriculture News Agency

کشت نشایی ذرت برای اولین بار در کازرون

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: در راستای افزایش بهره‌وری منابع تولید و کاهش مصرف آب، برای اولین بار 2500متر مربع از اراضی این شهرستان به کشت نشائی ذرت با ادوات مکانیزه اختصاص یافته است.

کشت نشایی ذرت برای اولین بار در کازرون

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حمید رشیدی اظهار کرد: با تهیه 20هزار  بوته نشاء ذرت رقم 704 و تحویل آن به کشاورز، طرح کشت نشایی این محصول در روستای قلعه سید از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون به صورت آزمایشی انجام شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه توسعه کشت‌های نشایی یکی از سیاست‌های جهاد کشاورزی در مدیریت مصرف آب و رونق تولید در بخش کشاورزی است، تاکید کرد: کاهش میزان آب مصرفی، تراکم مناسب بوته، کاهش مصرف بذر، یکنواختی کشت، کوتاه شدن طول دوره رشد محصول، افزایش عملکرد از از جمله مزایای کشت نشایی ذرت است.

رشیدی افزود: در روش کشت نشایی، ابتدا بذر در گلخانه کشت و سپس در مرحله 3 تا 4 برگی توسط دستگاه نشاء کار با فاصله ردیف کاشت 75 سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف 13 تا 16 سانتیمتر به زمین اصلی منتقل می‌شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: به منظور دستیابی به اهداف ترویجی و آموزشی و تغییر در نحوه کاشت از بذرکاری به نشاکاری این مزرعه به عنوان سایت الگویی ایجاد و مراحل کاشت تا برداشت  بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده توسط سایر کشاورزان بازدید می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید