Iranian Agriculture News Agency

رئیس امور اراضی کشور:

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: برای رفع تداخلات قوانین موازی بر روی اراضی کشور به طور مشخص برنامه ریزی شده و اعتبارات این طرح به صورت ملی تامین می شود.

تامین اعتبارات ملی برای رفع تداخلات اراضی کشور

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، صفدر نیازی در سفر به استان فارس و شیراز در حاشیه نشست بررسی مسائل حوزه امور اراضی این استان تصریح کرد: تعداد پلاک های رفع تداخلات برای هر شهرستان مشخص می شود و به هر میزان که نیاز استان باشد اعتبار تخصیص پیدا می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه موضوع بررسی روند رفع تداخلات اراضی یکی از اهداف سفر به استان فارس بوده است، اظهار کرد: بررسی صدور سند اراضی کشاورزی نیر یکی دیگر از اهداف ما در این ماموریت است که با حضور همکاران ثبت و اداره کل منابع طبیعی بررسی لازم انجام و تاکیدات مورد نیاز می شود تا موانع رفع شود.

وی با اشاره به اینکه استان پهناور و بزرگ فارس بخش اعظمی از تولیدات بخش کشاورزی را در بر دارد، افزود: در حوزه حفظ کاربری کشاورزی بحث های مفصلی بود، اجرای احکام معوقه ای که در این استان است که دستگاه نظارتی هم تاکید دارند که این قوانین و احکام باید اجرا شود که تامین اعتبار آن و  هماهنگی هایی که نیاز است صورت بگیرد در این سفر پیگیری می شود.

او با بیان اینکه سازمان امور اراضی مجری قریب به ۱۰۰ قانون در کشور است، ابراز کرد: ما دو وظیفه بزرگ در کشور داریم؛ وظیفه اول حفظ اراضی کشاورزی از تغییر کاربری های غیر مجاز است و صدور مجوزهای تغییر کاربری برای سرمایه گذاری های کشور در حوزه تولیدات و صنایع و هر تغییر کاربری که نیاز باشد.

به گفته نیازی؛ وظیفه مهم دیگری که بر عهده ماست در حوزه ساماندهی صدور اسناد کشاورزی است که به شدت پیگیری می شود و از طرف وزیر محترم جهاد کشاورزی دستور داده شده که این موضوع ظرف دو سال درکل کشور در تمامی پلاک هایی که دارند انجام شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: مبارزه با تغییر کاربری های غیرمجاز و برخورد با متخلفین بر اساس قوانینی که وجود دارد دنبال می شود.

نشست بررسی مسائل حوزه امور اراضی استان فارس با حضور صفدر نیازی رئیس سازمان امور اراضی کشور، حمید رضا نریمانی مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی این سازمان، مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، سید محسن قائمی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، نبی الله یزدی سرپرست مدیریت امور اراضی استان و مدیران و مسئولین امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان های این استان سه شنبه بیست و یکم تیر ماه برگزار شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید