Iranian Agriculture News Agency

صادقی خبر داد:

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تخصیص 30 میلیارد ریال یارانه به بذور دلینته پنبه در این استان خبر داد و گفت: این اعتبار برای توزیع 150 تن بذور دلینته پنبه از ارقام داخلی هزینه می شود.

تخصیص یارانه به بذور دلینته پنبه فارس

  به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مهدی صادقی با بیان اینکه دلینته به آن دسته از بذور پنبه که کرک زدایی شده اند اطلاق می شود، تصریح کرد:این اعتبار از محل تامین یارانه بذر و از دفتر مجری پنبه کشور تامین شده است.

 به گفته وی؛ به هر کیلوگرم از بذور 200 هزار ریال یارانه اختصاص یافته که به طور مستقیم به کشاورز یا کارگزار عامل توزیع پرداخت می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه بذور یارانه دار تنها نیاز بذری قریب به 4 هزار هکتار از اراضی را برآورده می کند، اظهار کرد: بذور دلینته پنبه بر اساس برش شهرستانی و با معرفی نامه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع می شود.

صادقی تشریح کرد: بر اساس سطح ابلاغی از وزارت خانه متبوع در سال جاری مکلف به کشت 18 هزار و 500 هکتار پنبه در استان فارس هستیم که تولید بیش از 59 هزار تن وش پنبه هدف گذاری شده است.

او با اشاره به اینکه در آستانه کشت پنبه در استان فارس هستیم، افزود: عمده ارقام بذور پنبه مورد استفاده برای کشت در این استان شام رقم های داخلی گلستان، ارمغان، ساجدی، لطیف، حکمت و بختگان و ارقام وارداتی شامل ماکسا، کاریزما، لیدر و فلش است.

وی با بیان اینکه بذور دلینته پنبه بیش از پنج سال است که در سطح استان فارس کشت می شود، اضافه کرد: قابلیت کشت مکانیزه توسط کارنده ها، کاهش میزان بذر مصرفی در هکتار، عاری از آفات و بیماری ها بودن به دلیل کرک زدایی شدن و افزایش قوه نامیه بذر دلینته نسبت به کرکدار از محاسن کشت بذور دلینته است.

به گفته صادقی؛ سطح سبز یکنواخت مزرارع پنبه کشت شده با بذور دلینته و بهبود عملکرد بسته به وجود شرایط مطلوب تا هفت تن توسط کشاورزان پیشرو و متوسط تولید تا چهار تن از دیگر مزایای کاشت این نوع بذور است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یاد آوری کرد: در سال گذشته از سطح 18 هزار و 500 هکتار مزارع پنبه این استان بیش از 66 هزار تن وش برداشت و تحویل مراکز خرید شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید