Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با موضوع "تعمیم دستاوردهای احیاء دریاچه ارومیه در تالاب بختگان" بین این سازمان و سازمان محیط زیست کشور، گفت: استقرار کشاورزی پایدار در حوزه آبریز این تالاب یکی از اهداف اصلی تفاهم نامه مذکور است که توسط جهاد کشاورزی دنبال می شود.

استقرار کشاورزی پایدار در حوزه تالاب بختگان فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور در حاشیه نشست با مهری اثنی عشری مدیر حفاظت از تالاب های ایران اظهار کرد: به منظور اجرای مفاد تفاهم نامه در شهرستان های بختگان، ارسنجان و شهرستان استهبان روستاهایی مشخص شده است که پس از اعتماد سازی و ورود به جامعه محلی؛ 15 سایت متعلق به کشاورزان پیشرو انتخاب و تکنیک های کشاورزی پایدار اجرا می شود.

 وی اظهار کرد: در حوزه تالاب ها به طور مشخص باید سه راهبرد سازگاری، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله های کوتاه مدت با خشکسالی را دنبال کنیم.

دهقان پور با اشاره به ضرورت مستند سازی فعالیت ها در پروژه مذکور، ابراز کرد: اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی طرح در بازه های زمانی مشخص ارزیابی و از تصاویر ماهواره و فن آوری فضا پایه به منظور پایش بهره گیری می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: موافقت نامه "تعمیم دستاوردهای احیاء دریاچه ارومیه در تالاب بختگان استان فارس" در قالب طرح حفاظت از تالاب های ایران، بر اساس سند همکاری دولت ژاپن، برنامه توسعه، برنامه توسعه ملل متحد UNDP و سازمان حفاظت محیط زیست و در راستای خروجی ۱، ۲ و ۳ پروژه بین معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست و مجری ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به امضا رسیده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید