Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، از ایجاد ۱۳۴ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی توسط این سازمان در سال گذشته خبر داد‌.

ایجاد ۱۳۴ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمدجواد احمدی با بیان اینکه تاکنون ۱۸۶ مرکز اداری، تخصصی و شش گانه توسط این سازمان ایجاد شده است،گفت: به دنبال اجرای قراردادهای سهم بَری دانش از تولید هستیم و به همین منظور زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق این مهم را با ایجاد مراکز تخصصی، حرفه ای و شش گانه فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اصلی اشاعه دانش در بخش کشاورزی محسوب می شوند، ابراز کرد: مهمترین رسالت کارشناسان و متخصصان شاغل در این مراکز تسهیل گری و ارایه خدمات فنی و مهندسی در کوتاه ترین زمان و نزدیکترین نقطه ارتباط با اعضا، کشاورزان، بهره برداران و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و تلاش برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق برنامه ریزی، اعمال مدیریت و نظارت بر حسن اجرای ضوابط فنی مرتبط با بخش کشاورزی است.

به گفته احمدی؛ زمینه تحقق رسالت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مراکز شش گانه همچون توان افزایی و مهارت آموزی، مرکز پژوهش های کاربردی، مرکز انتقال تکنولوژی های نوین، توسعه کسب و کار کشاورزی، توسعه علوم و فنون کاربردی و مدیریت صادرات کشاورزی فراهم می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس اظهار کرد: تقویت جریان ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی، نهادسازی و ظرفیت سازی در بخش غیردولتی به منظور دسترسی فیزیکی و اقتصادی آسان به دانش، ترویج و تسهیلگری سیاست ها و برنامه های سازمان، عرضه کلیه خدمات نهاده ها و تجهیزات کشاورزی بر اساس نیاز منطقه از رسالت های این سازمان است.

احمدی اضافه کرد: انتقال مشکلات و نیازهای بخش کشاورزی به دولت، توسعه کسب و کارهای نوین کشاورزی و روستایی، ارایه مشاوره ها و توصیه های فنی در چارچوب خدمات تخصصی، بهینه کردن الگوی کشت بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده با جایگزین کردن محصولات و تولیدات کشاورزی جدید از دیگر رسالت ها است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید