Iranian Agriculture News Agency

تدارک کود شیمیایی برای کشت بهاره در فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس گفت: تا کنون بیش از 20 هزار تن انواع کود شیمیایی پایه برای کشت بهاری در این استان آماده و ذخیره سازی شده است.

تدارک کود شیمیایی برای کشت بهاره در فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حمید ابراهیمی زاده با اشاره به اینکه در آستانه کشت بهاره هیچ مشکلی در تأمین کود وجود ندارد، تصریح کرد: ارزش کود های ذخیره شده در انبار های سازمانی بالغ بر هزار میلیارد ریال است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از 400 کارگزار توزیع نهاده در استان فارس فعال است، اظهار کرد: هم اکنون در حال توزیع و انتقال کود های تامین شده به شهرستان های استان فارس هستیم از این رو از کارگزاران مذکور در سراسر استان می خواهیم نسبت به خرید سهمیه تخصیصی خود اقدام کنند.

به گفته وی؛ در سال 1400 نزدیک به 200 هزار تن انواع کودهای شیمیایی در بین کشاورزان استان فارس توزیع شده است که نسبت به سال قبل قریب به 25 هزار تن افزایش داشته است که با تکمیل سهمیه تخصیصی برای کشت شتوی جاری این روند ادامه می یابد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید