Iranian Agriculture News Agency

بازرس وزارت جهاد کشاورزی:

بازرس وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مقام عالی وزارت به دنبال تشکیل قرارگاه امنیت غذایی می‌خواهند یک ارزیابی و خروجی از استان ها بگیرند، گفت: مشاهدات نشان از مدیریت شایسته‌ی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دارد که بی شک این انسجام و همدلی شکل گرفته رفاه و تامین معیشت مردم این استان را به دنبال دارد.

انسجام در جهاد کشاورزی فارس رفاه مردم را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، زمانی که به منظور پایش اقدامات انجام شده در قرارگاه امنیت غذایی به استان فارس سفر کرده بود، تصریح کرد: می خواهیم میزان موفقیت استان ها برای حصول نتایج مثبت را در یک سری محور و شاخص ها ارزیابی کنیم؛ بازدید‌هایی که داشتیم نشان می دهد که اقدامات خوبی صورت گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه همه‌ی مدیران ارشد استان فارس در حوزه‌ی تحت امر خودشان بسیار مدبرانه اقدام کرده اند، اظهار کرد: اثرات این اقدامات خوب را در توزیع میوه، تامین کالاهای اساسی و رفاه شهروندان خواهیم دید.

وی با اشاره به بازدید خود از مرکز برخی از شهرستان ها ابراز کرد: اقدامات انجام شده در شهرستان زرقان نیز پایش شد آنجا نیز بسیار منسجم کار ها انجام و همه پای کار بودند و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و اکیپی که تشکیل شده است جای تقدیر و قدر دانی دارد.  

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید