Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تدوین نقشه راه و نقشه کار با هدف توسعه توسعه گیاهان دارویی در این استان، گفت: مقوله گیاهان دارویی در قالب زنجیره تامین و تولید دنبال می شود.

نرم افزار امکان سنجی توسعه گیاهان دارویی طراحی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور در نشست ستاد گیاهان دارویی که به ریاست استاندار فارس برگزار شد، ابراز کرد: امکان سنجی اقداماتی که در حوزه گیاهان دارویی می توان انجام داد به تفکیک شهرستان ها در قالب نرم افزار مشخص شده است.

وی تصریح کرد: در نرم افزار مذکور در فاز اول علاوه بر تبیین وضعیت موجود، پراکنش گیاهان دارویی به تفکیک هر شهرستان و نیز سن گیاه مشخص شد.

به گفته دهقان پور؛ با کمک این نرم افزار، علاوه بر اینکه عملکرد گیاهان دارویی در هر منطقه مشاهده می شود، وضعیت مناسب و یا نامطلوب میانگین تولید نیز مشخص می شود.

او افزود: در این نرم افزار نقشه پراکنش دیگری مشخص شده است که این لایه جغرافیایی روی نقشه قبلی قرار می گیرد و امکان توسعه گیاهان دارویی را در مناطق مختلف مشخص می کند.

وی با اشاره به اینکه گزینه دیگری با هدف مشخص کردن مناطق مستعد سرمایه گذاری به نرم افزار مذکور اضافه می شود، اظهار کرد: نقشه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با زنجیره تولید گیاهان دارویی نیز در این نرم افزار قرار می گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: بسته کاملی فراهم می شود تا تمام دستگاه های متولی گیاهان دارویی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در آن نقش آفرینی کنند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید