Iranian Agriculture News Agency

با اجرای یک طرح مقایسه ای در لارستان؛

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لارستان گفت: به دنبال اجرای یک طرح مقایسه میزان بذر مصرفی در مزارع گندم این شهرستان، افزایش تعداد پنجه در قطعه ی با میزان بذر کمتر روئیت و ثبت شد.

افزایش مشهود در پنجه زنی با مصرف کمتر بذور گندم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمدجواد مظفری با بیان اینکه قطعات طرح مذکور با میزان بذر مصرفی ٢٢٠، ٢٥٠ و ٣٣٠ کیلوگرم در هکتار اجرا و مقایسه شد، تصریح کرد:  افزایش پنجه زنی بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه تولید مزرعه موثر خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح مقایسه ای موصوف در منطقه صحرای نیمه از توابع بخش مرکزی شهرستان لارستان انجام شده است، اظهار کرد: نتایج این طرح از نظر اجزای عملکرد توسط کارشناسان تحلیل و بررسی می شود.

مظفری از کشت مکانیزه با دستگاه کف کار، اجرای آبیاری نواری، مصرف کودهای پایه فسفات دی آمونیم، سولفات پتاسیم، سرک اوره و ریز مغذی به عنوان برخی از اقدامات انجام شده در مزرعه تحقیقی مذکور یاد کرد و افزود: در این طرح از علف کش آکسیال به منظور کنترل علف های هرز باریک برگ استفاده شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید