Iranian Agriculture News Agency

سهرابی:

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار هکتار گندم در قالب قراردادی کاشته شده است، گفت: اجرای کشت قراردادی در محصولات اساسی از برنامه های این وزارتخانه است.

کشت قرار دادی برای محصولات اساسی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، سهراب سهرابی در حاشیه سفر به استان فارس و شهرستان مرودشت، با بیان اینکه سال آینده در راستای افزایش سطح زیر کشت قراردادی حمایت های دولتی نیز افزایش می یابد، تصریح کرد: این حمایت ها در تامین بذر، سموم، کودهای شیمیایی و بیمه محصول می باشد.

به گفته وی؛ مصرف کودهای شیمیایی، بیمه محصول و آزمون خاک و برگ از جمله حمایت های دولتی به منظور کشت قرار دادی گندم است.

سهرابی با اشاره به قرار گرفتن در مرحله داشت گندم، اظهار کرد: افزایش عملکرد در مزارع در گرو تغذیه، مبارزه با آفات ، بیماری ها و آبیاری مناسب است.

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: شهرستان مرودشت نسبت به سال های گذشته در به کارگیری خطی کارها، کشت های مکانیزه، کف کار و روش های نوین آبیاری روند رو به رشدی را دارد.

سهرابی ابراز کرد: توسعه این روش ها به همه مزارع و ترویج به سایر بهره برداران گام مهمی در افزایش عملکرد است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید