Iranian Agriculture News Agency

تولید همراه با بازار در جهاد کشاورزی مدیریت می شود

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: براساس قانون انتزاع و تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی مسائل مرتبط به بازار به این وزارتخانه و متناظر با آن به سازمان های جهاد کشاورزی در استان ها موکول شده است.

تولید همراه با بازار در جهاد کشاورزی مدیریت می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور با اشاره به اینکه در گذشته برخی از صاحب نظران اعتقاد داشتند که جهاد کشاورزی متولی تولید است اما به دلیل وظایف قانونی، بازار را به عنوان پیشخوان بخش تولید نمی تواند مدیریت کند، تصریح کرد: در این راستا تاکید بر این است که فرآیند تولید همراه با بازار در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود.

وی با بیان اینکه نظارت و بازرسی تولید و بازار 19 گروه کالا در قالب محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی موکول شده است، ابراز کرد: نگاه توامان به تولید و بازار در چهارچوب وظایف سازمان جهاد کشاورزی استان ها نهادینه شده و در حال انجام است.

دهقان پور، به استفاده از ظرفیت های درون و برون سازمانی در راستای تنظیم بازار نیز گریزی زد و افزود: ۳۵ نیرو  بر اساس قانون انتزاع از سازمان صمت به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس منتقل شده اند و نظارت ها را دنبال می‌کنند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه در همین راستا ۶۲۲ نیروی بسیج اصناف در زمینه بازرسی کمک می کنند، اضافه کرد: کارت بازرسی 205 نفر از نیروها صادر شده است تا بتوانند به صورت قانونی و نظام مند فرآیند نظارت بر بازار را دنبال کنند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید