Iranian Agriculture News Agency

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری امضاء شد

تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های غیرکشاورزی مناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، ضرورت ایجاد الگوی مناسب و پایدار برای مشارکت جوامع محلی به ویژه زنان در توسعه پایدار، هماهنگی بین بخشی و فرابخشی در زمینه حفظ اکوسیستم های طبیعی، تسهیل امور سرمایه گذاری در روستاهای کشور، ایجاد سازمان های محلی زیست محیطی از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست در روستاهای کشور و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی 

عصر امروز سه شنبه در محل سازمان حفاظت محیط زیست تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری به امضاء مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و ناصر زرگر معاون امور سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری رسید.

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست ، تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های غیرکشاورزی مناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، ضرورت ایجاد الگوی مناسب و پایدار برای مشارکت جوامع محلی به ویژه زنان در توسعه پایدار، هماهنگی بین بخشی و فرابخشی در زمینه حفظ اکوسیستم های طبیعی، تسهیل امور سرمایه گذاری در روستاهای کشور، ایجاد سازمان های محلی زیست محیطی و یا تقویت سازمان های محلی موجود با هدف تحقق توسعه پایدار در روستاهای هدف از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

بر اساس این تفاهم نامه، سازمان حفاظت محیط زیست متعهد شده تا نسبت به انجام اقداماتی همچون بررسی و حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با مشاغل سبز، برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست در روستاهای کشور، تهیه محتوای آموزشی برای گروه های هدف به ویژه زنان روستایی و بررسی طرح های توسعه روستایی با رعایت قوانین و مقررات و شرح خدمات طرح های هادی اقدام نماید.

همچنین معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز مسئولیت برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ارتقاء جایگاه مشارکت موثر و فعال زنان و دختران مناطق روستایی و محروم کشور از طریق ایجاد ارتباط، تعامل و تبادل اطلاعات علمی و تجارب و آموزش های زیست محیطی و انجام فعالیت های مشترک و استفاده از ظرفیت واحدهای استانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، طراحی و تنظیم بسته مشوق به منظور توسعه پایدار و مشاغل سبز به ویژه در زمینه گردشگری طبیعی و انرژی های نو، فراهم کردن زمینه مشارکت موثر زنان روستایی و عشایری در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی را بر عهده دارد.

این تفاهم نامه در 7 ماده و به مدت 5 سال لازم الاجرا است و به منظور حسن اجرای آن، کارگروهی متشکل از نمایندگان ثابت و تام الاختیار طرفین با مسئولیت برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر فعالیت های مشترک تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید