Iranian Agriculture News Agency

در یازده ماهه سال جاری صورت گرفت؛

صادرات 322 میلیون دلاری محصولات شیلاتی

براساس آخرین آمارهای گمرک در یازده ماهه سال جاری میزان صادرات انواع آبزیان به 160 هزار تن رسیده است.

صادرات 322 میلیون دلاری محصولات شیلاتی

به گزارش ایانا، آمارها نشان می دهد کل تولیدات شیلاتی در سال گذشته یک میلیون و 257 هزار تن بوده است که 56 درصد آن(702 هزار تن) از طریق صید و 44 درصد آن(555 هزار تن) از طریق پرورش آبزیان به دست آمده است.

تولید 1.3 میلیون تنی محصولات شیلاتی در کشور

با این حال وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تولید 2.6 میلیون تن محصولات شیلاتی در افق 1404 است، به طوری که در این خصوص مجتبی خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: 1.3 میلیون تن تولید شیلات کشور است که بر اساس برنامه وزیر جهاد کشاورزی باید به 2.6 میلیون تن با افزایش بهره وری در سال 1404 برسد.

وی ادامه داد: ظرفیت کم نظیری برای توسعه بهره وری در حوزه شیلات وجود دارد که برای تحقق این امر و انتقال آن به بخش تولید باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که از مهم ترین راهکارهای این امر استفاده از کل ظرفیت تحقیقاتی بخش کشاورزی در پروسه اجراست به طوری که بخش اجرا باید در تمام بخش های تحقیقاتی تسلط داشته باشد.

وی اظهار داشت: ظرفیت های تحقیقاتی در تمام ایستگا ه های تحقیقاتی به طور کامل در اختیار سازمان شیلات قرار می گیرد تا امکان تحقق افزایش صددرصدی محصولات شیلاتی در کشور فراهم شود.

خیام نکویی افزود: برای رسیدن به این امر دهکده فناوری شیلات با همکاری وزارت علوم ایجاد می شود که معاونت علمی فناوری رئیس جمهور از آن حمایت می کند تا به چرخه تولید و محل مشکلات شیلات ورود کنند.

مصرف سرانه آبزیان در کشور

مصرف سرانه آبزیان در کشور 13.8 کیلوگرم در سال است ،به طوری که در این باره حسین حسینی، رئیس سازمان شیلات ایران از کم بودن میزان مصرف محصولات آبزیان و ذهنیت لوکس بودن محصولات آبزیان را موجب پایین ماندن میزان مصرف و تولید محصولات شیلات در ایران می داند و می گوید: این امر سبب شده با آنکه میانگین مصرف سرانه و سالانه آبزیان در جهان 24 کیلوگرم است، در ایران مصرف آبزیان تنها به 13.8 کیلوگرم برسد.

صادرات 160 هزار تن محصول شیلاتی به بیش از 50 کشور دنیا

آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در 11 ماهه سال جاری نشان می دهد طی این مدت 160 هزار تن محصول شیلاتی به ارزش 33 میلیون دلار از کشور صادر شده است.

به طوری که طی این مدت بیشترین میزان ارزآوری این محصولات به میگو اختصاص داشته و صادرات این آبزی با 31 هزار و 500 تن به ارزش 114 میلیون دلار رسیده است.

از طرف دیگر طی این مدت 20 هزار تن ماهی کپور به ارزش 22 میلیون و 600 هزار دلار، 34 هزار و 300 تن خوراک آماده انواع آبزیان به ارزش 25 میلیون و 800 هزار دلار، 7 هزار و 200 تن انواع ماهی قزل آلا به ارزش 16 میلیون و 800 هزار دلار از کشور صادر شده است.

همچنین صادرات تن ماهی به 6 هزار و 100 تن به ارزش 26 میلیون و 700 هزار دلار رسیده است، با توجه به کاهش تولید ماهی خاویار در سراسر جهان، صادرات این ماهی طی یازده ماهه سال جاری به 3 تن و به ارزش 2 میلیون دلار و صادرات ماهیان زینتی نیز به 257 تن به ارزش 382 هزار دلار رسیده است.

گزارش: امین محمودی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید