Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی سیستان و بلوچستان از رفع تداخل بیش از ۲۵ هزار هکتار اراضی ملی وکشاورزی منطقه سیستان در سال جاری خبر داد.

 رفع تداخل بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی ملی و کشاورزی درسیستان

حبیب رستمی مدیر امور اراضی سیستان و بلوچستان  درگفت وگو با خبرنگار ایانا در استان سیستان وبلوچستان اظهارکرد: در راستای اجرای شیوه نامه ماده ۸ آیین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص، تعداد ۲۹ پلاک با مساحت کل25هزارو ۸۵9 هکتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از این مقدار مساحت3هزارو ۸۷۰ هکتار اراضی ملی و21هزارو ۹۸۹ هکتار اراضی  غیر ملی تشخیص داده شد.

وی با اشاره به اهمیت رفع تداخلات و صدور اسناد مالکیت در راستای رفع موانع تولید و سنددار کردن جهت دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اولویت اصلی امور اراضی استان در سال جاری را رفع تداخل حدود ۵۵ هزار هکتار دیگر و صدور اسناد مالکیت تک برگی عنوان کرد.

رستمی افزود: امسال درقالب چهار قرارداد باپیمانکاران ومشاورین در مجموع ۸۰ هزار هکتار از  اراضی سیستان و بلوچستان رفع تداخل میشود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید