Iranian Agriculture News Agency

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان گفت:ازابتدای سال تاکنون75هزارتن موزازموزستانهای جنوب استان برداشت وروانه بازارهای مصرف داخل وخارج ازاستان شده است.

75هزار تن موز در سیستان و بلوچستان برداشت شد

اردشیر شهرکی در گفت وگو با خبرنگار ایانا در استان سیستان وبلوچستان اظهار کرد: سطح زیرکشت موز استان 5هزار و 280هکتار است که 3هزار و 724هکتار آن بارور است و سالانه بالغ بر 130هزارتن موز برداشت و روانه بازاهای مصرف می شود.

وی با اشاره به رتبه نخست سیستان وبلوچستان در تولید و سطح زیرکشت موز کشور افزود: شهرستان‌های کنارک، چابهار، دشتیاری، قصرقند، راسک بیشترین سطح زیرکشت موز این استان را به‌خوداختصاص داده است.

شهرکی سالم و ارگانیک بودن محصول تولیدی موز استان را به‌دلیل شرایط ویژه آب و هوایی استان دانست وگفت: در راستای توسعه باغات موز استان کار جایگزینی ارقام اصلاح شده و پرمحصول موز به‌جای ارقام غیرتجاری ومحلی دردست اقدام است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید