Iranian Agriculture News Agency

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان گفت:ازابتدای فصل برداشت تاکنون10هزارتن انبه برداشت شده است.

برداشت 14 هزارتن انبه در سیستان وبلوچستان

اردشیر شهرکی با اشاره به برداشت انبه دراستان ازاردیبهشت تاتیرماه گفت: یک هزارو500 هکتارباغ انبه دراستان وجودداردکه یک هزارهکتارآن باروراست.

وی بیش بینی کرد:درپایان فصل برداشت دراواخرتیرماه 14 هزارتن ازاین محصول برداشت وروانه بازارمصرف شود.

شهرکی عمده مناطق کشت انبه دراستان راشهرستانهای سرباز،راسک،دشتیاری،قصرقند،نیکشهر،کنارک وچابهاراعلام کردوگفت:90 درصدانبه استان بصورت سبزجهت تولیدترشی برداشت می شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید