Iranian Agriculture News Agency

آیین تکریم ومعارفه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سیستان وبلوچستان صبح امروز درمحل سالن جلسات این سازمان درزاهدان باحضورمعاون توسعه مدیریت ومنابع ومشاوروزیرومدیرکل هماهنگی اموراستان های وزارت جهادکشاورزی برگزارشد.

جهش تولید و کاهش وابستگی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سیستان و بلوچستان، محمدرضا طلایی معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت جهاد کشاورزی ضمن قدردانی اززحمات و تلاش غلام حیدرزورقی رئیس سابق سازمان جهادکشاورزی استان گفت:سیاست وزارت جهادکشاورزی در سال جاری که مورد تاکید وزیر جهادکشاورزی است جهش تولیدوکاهش وابستگی به نهاده‌ها ومحصولات استراتژیک است که موردتوجه مسولان بایدقرارگیرد.

وی ضمن استفاده ازسرمایه های تحقیقاتی وسوق دادن آن درمزارع افزود:اجرای طرح یاوران تولیدکه موردتاکیدوزیرجهادکشاورزی است نقش مهمی درتولید وبهره وری محصولات کشاورزی دارد.

درادامه این مراسم محمدرضا قدسی مشاور وزیر و مدیرکل امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی بااشاره به اینکه مادرحال حاضردرشرایطی هستیم که بایدبه جوانگرایی اعتقادداشته باشیم گفت:بایدزمینه رابرای نیروهای جوان بازوشرایط رابرای فعالیت درعرصه های مختلف بخش کشاورزی مهیاکنیم.

درپایان این مراسم باحکم وزیرجهادکشاورزی محمدعلی نیکبخت به سمت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سیستان وبلوچستان منصوب شد.

وی درسنوات گذشته ریاست سازمان جهادکشاورزی استان سیستان وبلوچستان ومعاون برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهادکشاورزی راعهده داربوده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید