Iranian Agriculture News Agency

به صورت همزمان؛

باحضوروزیرجهادکشاورزی پروژه 1300 هکتاری آبیاری تحت فشاردرشهرستان دلگان افتتاح وموردبهره برداری اهالی محل قرارگرفت.

وزیر جهاد کشاورزی 1300هکتار سامانه نوین آبیاری در دلگان را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار ایانا دراستان سیستان وبلوچستان، کاظم خاوازی درسفربه شهرستان دلگان واقع درجنوب استان سیستان وبلوچستان 1300 هکتارازاراضی کشاورزی این شهرستان که مجهزبه سیستم نوین آبیاری شدندرابه صورت همزمان افتتاح کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان درحاشیه این افتتاح گفت: این طرح در قالب ۳۰ پروژه میباشد که برای اجرای آن بیش از ۱۴۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

غلام حیدرزورقی توسعه ابیاری تحت فشار را یکی از راههای افزایش راندمان آبیاری در استان سیستان وبلوچستان باتوجه به گرمای بالاوتبخیرزیادآب ووجود وزش بادهای موسمی دانست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید