Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان گفت:سال گذشته دراستان 29 هزارتن گوشت مرغ تولید وروانه بازارمصرف شده است.

29 هزار تن گوشت مرغ در سیستان و بلوچستان تولید شد

غلام حیدرزورقی درگفت وگو باخبرنگارایانا دراستان سیستان وبلوچستان اظهارکرد:این میزان تولید گوشت سفیدتوسط 194 واحد فعال پرورش مرغ گوشتی باظرفیت پرورش 4 میلیون 917 هزارقطعه جوجه درهردوره موفق به تولید29 هزارتن گوشت مرغ شده است.

وی میزان مصرف گوشت مرغ موردنیازاستان را78 هزارتن اعلام کرد وافزود:مابقی گوشت مرغ مورد نیازاستان ازاستانهای همجوارتامین می شود.

زورقی خاطرنشان کرد: از233 مرغداری دارای پروانه بهره برداری دراستان 39 واحد غیرفعال و194 واحدفعال هستند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید