Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: درسال جاری سطح زیرکشت کلزا دراستان1500 هکتاراست که نسبت به سال گذشته ازافزایش دوبرابری برخورداراست.

افزایش دو برابری سطح زیرکشت کلزا در سیستان‌وبلوچستان

غلام حیدرزورقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در استان سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: خوشبختانه باتلاش کشاورزان ونظارت کارشناسان بخش کشاورزی امسال سطح زیرکشت محصول استراتژیک کلزادر استان به دوبرابرافزایش یافته است.

وی افزود: توسعه کشت دانه روغنی کلزابه منظورخودکفایی در تأمین روغن مورد نیاز کشور یکی از برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی است.

زورقی گفت: شهرستان ایرانشهر به دلیل شرایط اقلیمی مناسب درسال جاری با کشت 400 هکتار کلزا بیشترین سطح زیرکشت کلزادراستان راداراست.

به گزارش ایانا، محصول کلزا دراواخرمهر کشت وبرداشت آن درفروردین ماه سال بعد همزمان بابرداشت گندم انجام می شود وبصورت تضمینی ازکشاورزان استان خریداری می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید