Iranian Agriculture News Agency

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: 85 هزارتن موزازابتدای امسال تاکنون ازباغات شهرستانهای چابهار،کنارک وسربازدرجنوب استان برداشت وروانه بازارمصرف داخل کشورشد.

برداشت 85 هزارتن موز درسیستان وبلوچستان

اردشیرشهرکی درگفت وگو باخبرنگار ایانا دراستان سیستان وبلوچستان اظهارکرد:چهارهزارو798 هکتارازباغات جنوب استان به کشت موزاختصاص دارد که 2 هزارو798 هزارهکتارآن باروراست.

وی افزود: باتوجه به شرایط آب وهوایی درجنوب سیستان وبلوچستان به دلیل همجواری باآب وهوای مدیترانهای کشت محصولات گرمسیری ازجمله موز،انبه،پاپایا،گواوا،نارگیل و... ازتوانمندی بالایی دراین منطقه برخوردارمی باشد.

شهرکی بااشاره به اینکه سیستان وبلوچستان رتبه نخست تولید وسطح زیرکشت موزدرکشورراداردگفت:سالیانه ازسطح 8 هزارو500 هکتارباغات میوه های گرمسیری استان بیش از120 هزارتن انواع محصولات برداشت که موز بیشترین تولیدات این بخش رابه خوداختصاص داده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید