Iranian Agriculture News Agency

مدیر ترویج جهاد کشاورزی:

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی سیستان وب لوچستان گفت:88 درصد صندوق خرد زنان روستایی با 2 هزارو306 نفر عضو در استان پهناور سیستان وبلوچستان فعال هستند.

88 درصد صندوق خرد زنان روستایی درسیستان وبلوچستان فعال است

بهزاد شهرکی در گفت وگو با خبرنگار ایانا در سیستان و بلوچستان نقش زنان روستایی در اقتصاد خانواده را مورد تاکید قرارداد و اظهار داشت: توسعه اشتغال زنان روستایی همگام باتوسعه بخش کشاورزی الزامی است.

وی سرمایه صندوق خرد زنان روستایی درسیستان وبلوچستان را بالغ بر11 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود:حصیربافی، سوزن دوزی، سکه دوزی، صنایع دستی، پرورش طیور، فرآوری محصولات کشاورزی، سبزی کاری، پخت نان و کلوچه محلی عمده فعالیت زنان روستایی عضوصندوق در سیستان و بلوچستان است.

شهرکی گفت: به منظور توانمند سازی زنان روستایی سالانه 10 هزار نفر روز آموزشهای کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه های مختلف بخش کشاورزی برای زنان روستایی توسط سازمان جهادکشاورزی برگزار می شود.

به گزارش ایانا زنان روستایی علاوه بر خانه داری در روز چندین ساعت در فعالیت های کشاورزی و تولید صنایع دستی مشارکت دارند و از این محل درآمد قابل توجهی به درآمد خانوار می افزایند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید