Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی:

انگوریاقوتی مهمترین محصول باغی در منطقه سیستان قلمداد می شود وبه دلیل زودرس بودن از بازار پسندی مناسبی برخوردار است و درآمد خوبی عاید کشاورزان این منطقه می شود.

35 هزار تن انگور یاقوتی در سیستان و بلوچستان برداشت شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان درگفت وگو با خبرنگار ایانا در سیستان و بلوچستان گفت: امسال از سطح 3 هزار هکتار از باغات بارور این استان 35 هزار تن انگور یاقوتی برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

اردشیر شهرکی اظهار داشت: سه هزار و ۸۰۰ هکتار از باغ های سیستان و بلوچستان به کشت انگور اختصاص دارد که 3 هزار هکتار آن باروراست وبیشترین سطح زیر کشت انگور یاقوتی استان با هزار و ۸۰۰ هکتار به سیستان اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد انگور تولیدی در سیستان و بلوچستان از نوع یاقوتی است افزود: برداشت انگور یاقوتی در این استان از اواخر اردیبهشت آغاز و تا تیرماه ادامه دارد.

شهرکی در پایان سخنان خود، یکی از ویژگی انگور یاقوتی سیستان را سازگاری آن  با شرایط سخت محیطی درمنطقه برشمرد و خواستار توجه ویژه به این محصول باغی شد.

ارقام متنوعی از انگور شامل انگور یاقوتی قرمز، یاقوتی سفید، فخری، سنگک، امیری، لعل، حاجی عباسی، چشم گاوی، قندهاری، مایه میش، غلامی، شست عروس و... در این سرزمین یافت می شوداما انگور یاقوتی قرمز رقم غالب تاکستانهای سیستان است و از انواع انگورهای بی دانه می باشد که به مصرف تازه خوری می رسد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید