Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت امور اراضی سیستان و بلوچستان گفت: دوموردساخت وساز غیرمجازدربیش ازیک هکتاراراضی کشاورزی منطقه سیستان با حضور دستگاهای قضایی و نظارتی تخریب شد.

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان تخریب شد

الهام شهرکی در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در راستای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به استناد به حکم قضایی، ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی منطقه بالاخانه شهرستان زابل ومنطقه خمک شهرستان زهک با دستور دستگاه قضایی تخریب شد.

وی افزود: با این تخریب 10هزار متر مربع اراضی کشاورزی در شهرستان زابل و 200متر مربع در شهرستان زهک واقع در شمال سیستان و بلوچستان آزاد سازی شد.

شهرکی با بیان این که گشت حفاظت از اراضی کشاورزی  و باغات به طور مستمر در حال رصد فعالیت‌های بخش کشاورزی است، افزود: همکاری دهیاران در پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی ضروری است.

سرپرست مدیریت اموراراضی سیستان و بلوچستان گفت: تولید پایدار در بخش کشاورزی در حفظ منابع است و جهاد کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید