Iranian Agriculture News Agency

شهرکی در گفتگو با ایانا:

سرپرست مدیریت امور اراضی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بمپور تخریب شد.

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بمپور تخریب شد

الهام شهرکی در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه محمدان با دستوردستگاه قضایی شهرستان  ایرانشهر 4 هزار متر مربع اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

وی با اشاره به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی گفت: تولید پایدار در بخش کشاورزی در حفظ منابع است و جهاد کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد کرد.

شهرکی با بیان این که گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت‌های بخش کشاورزی شهرستان است بر ضرورت همکاری دهیاران در پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی تاکید کرد.

سرپرست مدیریت اموراراضی سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: همه باید تابع قانون باشند و از هر عملی که موجب تخریب و تعرض به اراضی زراعی و باغی می شود به جد پرهیز کنند.

وی نقش علما و بزرگان دینی را در این زمینه بسیار اساسی عنوان کرد و خواستار  ترویج فرهنگ حفاظت از اراضی زراعی و باغی توسط بزرگان منطقه شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید