Iranian Agriculture News Agency

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با ایانا:

نماینده مهاباد معتقد است تولید محصولات کشاورزی استراتژیک ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و درنتیجه امنیت کشور دارد.

امنیت کشور در گروه تولید محصولات کشاورزی

جلال محمود زاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا درباره بودجه انقباضی سال 98 و ارتباط آن با امنیت غذایی اظهار داشت: «تولید محصولات استراتژیک ارتباط مستقیم با امنیت کشور دارد.»

او اظهار داشت: «با توجه به اهمیت تولید محصولات استراتژیک و ارتباط آن با خودکفایی و امنیت غذایی، باید از بخش کشاورزی حتی در بودجه 98 نیز حمایت شود تا در آینده امنیت کشور به مخاطره نیفتد.»

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: «با توجه به اهمیت امنیت کشور و ارتباط آن با امنیت غذایی، دولت نه‌تنها نباید بودجه بخش کشاورزی را انقباضی کند، بلکه باید آن را افزایش دهد.»

محمود زاده همچنین اظهار داشت: «از دولت انتظار می‌رود قوانین مطرح‌شده در برنامه ششم توسعه را در بودجه سالیانه مدنظر قرار دهد.»

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: «رئیس‌جمهور تولید محصولات کشاورزی را موجب امنیت کشور می‌داند. درنتیجه باید از امنیت غذایی و درنهایت امنیت کشور با در نظر گرفتن بودجه لازم، حمایت شود.»

گفتنی است توجه به تولید در چند سال اخیر موجب شده در تولید گندم به خودکفایی برسیم؛ اما بودجه انقباضی سال 98 و عدم توجه به بخش کشاورزی موجب می‌شود کشاورزان رغبتی برای خودکفا شدن در این محصول را نداشته باشند و دولت باید پیش از بروز بحران از آن جلوگیری کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید