Iranian Agriculture News Agency

عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با «ایانا»:

نماینده درگز معتقد است اگر از ظرفیت های موجود استفاده شود، مشکلی در امنیت غذایی در کشور نداریم.

از تمام ظرفیت های موجود برای امنیت غذایی استفاده شود

عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «ایانا» درباره امنیت غذایی اظهار داشت:«ایران کشوری است که به راحتی غذای پانصد میلون نفر را می تواند تولید و تامین کند.»

او با بیان این مطلب اظهار داشت:« اگر ما از تمام ظرفیت موجود استفاده کنیم، در هیچ زمینه ای مشکل نخواهیم داشت.»

حاتمیان تاکید کرد:«در این میان از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود زنجیره ارزش غذایی را کامل ببیند. به طوری که از صفر تا صد یک محصول را در چرخه در نظر بگیرد اگر با شک وارداتی مواجه شدیم، روی ما بی اثر باشد.»

نماینده درگز اظهار داشت:« به این معنی که اگر افزایش تولید در محصولی داشتیم برای میزان اضافه آن برنامه داشته باشد برنامه هایی همچون تبدیل به ارزش افزوده یا صادرات محصول و اگر در محصولی با کمبود مواجه شدیم برای آن برنامه ارائه دهد.»

حاتمیان معتقد است بازار ایران در عرصه تولید مشکلی ندارد و مشکل ما مدیریتی است.

عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد:« البته وزارت جهاد کشاورزی در تلاش برای حل این معضل در بخش کشاورزی است که اقداماتی در حال انجام است.»

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید