Iranian Agriculture News Agency

با تایید و تصویب شورای نگهبان صورت می‌گیرد:

​سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از جلسه روز گذشته کمیسیون کشاورزی درباره نتایج بررسی لایحه موافقتنامه پاریس خبر داد.

ایران در انتظار پیوستن به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی

نورمحمد تربتی نژاد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پارلمانی «ایانا» گفت: «جلسه کمیسیون کشاورزی روز گذشته با موضوعات «ادامه بررسی لایحه حفاظت از خاک» و «بررسی لایحه موافقتنامه پاریس» اعاده شده از شورای نگهبان تشکیل شد.»

او خاطرنشان کرد: «در موضوع لایحه موافقتنامه پاریس، شورای نگهبان با توجه به بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ و بند ۱۱ ماده ۱۳، بررسی لایحه مذکور را منوط به ارسال پیوست‌های ذکرشده در مواد مذکور دانست که در این رابطه مقرر شد سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در طول هفته جاری نسبت به تهیه و تحویل مفاد پیوست‌های موجود به کمیسیون اقدام تا به شورای نگهبان ارائه شود.»

گفتنی است که «لایحه موافقتنامه پاریس» مربوط به یک کنوانسیون جهانی مربوط به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی است که بر اساس آن کشورهای عضو بسته به شرایط اقتصادی و صنعتی متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای به‌منظور کاهش درجه حرارت زمین می‌شوند.

تربتی نژاد تصریح کرد: «در صورت تصویب و تائید این لایحه از سوی شورای نگهبان، کشور ایران رسماً عضو این کنوانسیون خواهد شد و ملزم به رعایت مفاد این توافقنامه می‌شود.»

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید