Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت کشاورزی درگفتگو با «ایانا»

در سال جاری بالغ بر۴۲۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی اختصاص یافته است

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت کشاورزی درگفتگو با خبرنگارسیاسی«ایانا» با بیان‌اینکه در سال جاری تاکنون در قالب 17 مصوبه هئیت محترم وزیران بالغ بر42230 میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، گفت: یکی از مهمترین این مصوبات ، امهال سه ساله بازپرداخت تسهیلات بانکی بهره‌برداران خسارت دیده از انواع مخاطرات بخش کشاورزی است .

تخصیص 7000 میلیارد ریال به صندوق بیمه کشاورزی

سیدمحمد موسوی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت کشاورزی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور گفت: کشور ما به علت برخورداری ازتنوع طبیعی، اقلیمی و زمین شناسی، جزء کشورهای با تاثیرپذیری نسبتا بالا از بلایای طبیعی محسوب می‌شود که بخش کشاورزی و منابع طبیعی با وسیع‌ترین عرصه مدیریت (90درصد مساحت کشور شامل اراضی کشاورزی، جنگل، مرتع و بیابان)، حساسترین وظیفه(تامین امنیت غذایی و حفظ پایداری منابع پایه تولید) و نیز متنوع‌ترین فعالیت و تولید  را برعهده دارد. از آنجایی‌که فعالیت‌های آن اغلب یک فعالیت بیولوژیک در فضای باز است بطور مداوم در معرض تهدید مخاطرات متعدد،گسترده، شکننده و بعضاً غیرقابل کنترل همچون خشکسالی، سرمازدگی، سیل،تگرگ،باد وطوفان قرار دارد که این مخاطرات بویژه به دلیل وقوع پدیده تغییراقلیم وشرایط محیطی، متنوع‌تر شدن عوامل خطرو نیز ترکیب  با سایر عوامل خطرساز، روند خسارات‌زایی آنها فزاینده و نگران کننده  است.  لذا  با تاکید بر اینکه، مدیریت ریسک وبحران، هسته اصلی توسعه پایدار است، یقینا استمرار این روند می‌تواند درآینده به پایداری تولید ، امنیت غذایی ودستاوردهای بخش کشاورزی، آسیب جدی وارد کند.

وی درباره اقدامات وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت مخاطرات مذکورتوضیح داد:علاوه بر برنامه‌ها، اقدامات و حمایت‌های گسترده در وزارت جهادکشاورزی در خصوص مدیریت ریسک و پیشگیری از خسارت‌زایی کشاورزان، منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نیز بعنوان منبع اصلی تامین اعتبارات مدیریت بحران؛ به منظور پشتیبانی اقدامات پیشگیری، ارتقاء آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی خسارت های ناشی از انـواع حوادث غیر مــترقبه در کشور و از جمله بخش کشاورزی است.

موسوی اضافه کرد: به استناد بند (م) ماده (28 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مکانیزم بهره گیری از ظرفیت منابع مالی مذکور مستلزم اخذ مصوبه از هیأت محترم وزیران است که در این خصوص، لازم است ابتدا پیشنهادهای تأمین اعتبار جهت اقدامات مدیریت بحران اعم از پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی استان‌ها ناشی از انواع حوادث غیر مترقبه، از سوی استانداران به وزارت کشور منعکس شود و در ادامه پس از اخذ موافقت وزیر کشور و قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران، موضوع درخواست طرح و تصویب آن در هیأت وزیران از سوی وزارت مذکور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت کشاورزی با بیان‌اینکه در سال جاری تاکنون در قالب 17 مصوبه هئیت محترم وزیران بالغ بر42230 میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، تاکید کرد: یکی از مهمترین این مصوبات ، مصوبه امهال سه ساله بازپرداخت تسهیلات بانکی بهره برداران خسارت دیده از انواع مخاطرات بخش کشاورزی است که در اجرای بند (خ)  ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور تصویب که در صورت رفع موانع پیش رو، می‌تواند برای بازسازی بخشی از خسارت‌های وارده و احیاء تولید در بخش کشاورزی، بسیار کارگشا باشد. مصوبه دیگر، اختصاص 500 میلیارد ریال از محل منابع مذکور جهت تأمین علوفه مورد نیاز دام عشایر است که تأمین علوفه آنها از مراتع به علت خشکسالی با افت شدیدی مواجه شده است.

موسوی  تخصیص مبلغ 7000 میلیارد ریال از 10000 میلیارد ریال اعتبارات مصوب مربوط به صندوق بیمه کشاورزی را بخش دیگری از اختصاص اعتبارات منابع مذکور به بخش کشاورزی دانست.

وی در پایان، کاهش فرایند تصویب و تخصیص کامل اعتبارات مصوب منابع مدیریت بحران را مهمترین نیازهای اساسی این حوزه دانست و با توجه به نقش و اثربخشی اساسی اقدامات پیشگیرانه در کاهش خسارت ناشی از انواع مخاطرات، بر لزوم تخصیص کامل اعتبارات ملی و استانی برنامه‌ها و طرح‌های مصوب موثر در پیشگیری از خسارت انواع مخاطرات در بخش کشاورزی، تاکید کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید