Iranian Agriculture News Agency

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور در گفت‌وگو با ایانا:

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور با بیان‌اینکه سالانه 5 درصد از بودجه کل کشور به مدیریت بحران اختصاص می‌یابد، به خبرنگار سیاسی« ایانا» گفت: از این میزان 3 درصد برای پیشگیری و2 درصد برای مقابله با حوادث غیر مترقبه اختصاص می‌یابد که دولت می‌تواند در صورت نیاز از بودجه کل کشور برداشت کند.

خسارت کشاورزان بعد از ارزیابی تخصیص می یابد

او در پاسخ به این سئوال که چند درصد از این بودجه برای پرداخت خسارت‌ به کشاورزان است، افزود: نمی‌توان درصدی را برای آن مشخص کرد اما سالیانه عدد قابل توجهی از همین اعتبارات در اختیار صندوق توسعه بیمه کشاورزی قرار می‌گیرد که سالیانه هزار میلیارد تومان و بعضا 1300 میلیارد تومان است.

نجار با اشاره به اینکه معمولا عدد قابل توجهی از این بودجه به کشاورزان اختصاص می‌یابد، تاکید کرد: در حال حاضر سود وام‌های دریافتی کشاورزان در زمینه خشکسالی ، سرما زدگی و خسارت وارده را بانک‌ها از محل مواد 10 و 12 پرداخت می‌کنند و بعضا خسارت‌های وارده به حادثه دیدگان مثل زلزله سر پل ذهاب در بخش‌های مختلف کشاورزی،دامی،‌ طیور و آبزیان براساس مصوبه دولت پرداخت می‌شود.

او اضافه کرد:خسارت پرداختی در زلزله سرپل ذهاب برای هر دام سنگین مثل گاو 3 میلیون تومان و برای هر دام سبک 600هزار تومان بود .البته برای بخش‌های دیگر مثل آبزیان و طیور نیز مبالغی اختصاص داده شد.

نجار، با بیان‌اینکه میزان درصد تخصیصی برای پرداخت خسارت به کشاورزان بستگی به میزان خسارت وارده دربخش‌های مختلف دارد، گفت: آمار تفکیکی دراین زمینه موجود نیست؛ ضمن‌اینکه مشخص نیست چه درصدی از این بودجه برای پرداخت خسارت به کشاورزان اختصاص می‌یابد چرا که بودجه تخصیصی بستگی به میزان خسارت وارده دربخش‌های مختلف دارد.

او این توضیح را هم داد که دولت می‌تواند کل بودجه‌ مدیریت بحران را به حوادث غیر مترقبه اختصاص دهد اما  امکان دارد به دلیل تنگنای مالی دولت تمام بودجه اختصاص پیدا نکند؛ کما اینکه در سال‌‌های گذشته نیز 5 درصد مورد نظر نیز محقق نشد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید