Iranian Agriculture News Agency

عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با ایانا:

نماینده شازند معتقد است باید تدابیری اندیشیده شود که اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه اساسی این کشور از سوی مالکین این اراضی نابود نشوند.

اراضی کشاورزی جزء منافع ملی است

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا در خصوص تغییر الگوی کشت گفت: «در کشورمان نحوه مالکیت بر روی اراضی کشاورزی به شکلی است که به مالکین آزادی عمل داده است.»

او بابیان این مطلب گفت: «اراضی کشاورزی مربوط به همه کشور است و در این میان گاهی بهره‌بردار آن عوض می‌شود.»

ابراهیمی خاطرنشان کرد: «‌ ما باید یک دقت جدی بکنیم که اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه اساسی این کشور از سوی مالکین این اراضی نابود نشوند.»

عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: «گاهی مالیکن این اراضی برای منافع مقطعی کشت‌هایی را انجام می‌دهند که هم آب زیادی مصرف می‌شود و هم خاک فرسایش می‌یابد.»

او بابیان اینکه این اتفاقات نشان از آن دارد که به یک سرمایه ملی تعرض می‌شود گفت: «ما در شرایط اقلیمی مناسبی نیستیم که هر مدل کشتی را که دوست داریم انجام دهیم.»

ابراهیمی تصریح کرد: «کشور ما کشوری نسبتاً خشک است درنتیجه ما باید در نوع کشت مدیریت کنیم.»

نماینده شازند با اشاره به آب بر بودن برخی کشت‌ها گفت: «باید گیاهان مقاوم‌تر و سازگار با محیط را جایگزین کنیم.»

عضو کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: «باید قوانینی حاکم شود تا کشاورزان با نظارت وزارت جهاد کشاورزی کشت‌های جایگزین انجام دهند تا سرمایه ملی آسیب نبیند.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید