Iranian Agriculture News Agency

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با ایانا:

اعتراض واعتصاب، آخرین تیر ترکش مردم است

نماینده آمل معتقد است زمانی مردم فریاد می‌زنند که درد دارند و نباید از کسی که درد دارد، انتظار سکوت داشته باشیم.

از کسی که درد دارد، انتظار سکوت نباید داشت

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا درباره تصعنی بودن اعتراضات جمعی از بازاریان تهران گفت:« اینکه عده ای از فضای بی قانونی سوء استفاده می کنند و به اموال دولت و مردم آسیب می زنند درست است، اما نمیتوان تمام جمعیت معترض را آشوبگر خواند.»

او با بیان اینکه همه معترضان آشوبگر نیستند و گاهی درد است که فریاد مردم را بالا می برد گفت:« تظاهرات نتیجه بی قانونی و نادرست اجرا شدن قانون است.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جمعیت متعرض دو روز گذشته گفت:« ما خود جمعیت معترض را به چشم دیدیم و مشخص بود که برای ابراز مشکلات دست به اعتراض زدهاند نه آشوب و یا چیز دیگری.»

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد:« زمانی که حرفشان از راه های معقول به جایی نمی رسد و نتیجهای از آن نمی گیرند، دست به اعتراض می‌زنند و اعتراض و اعتصاب را آخرین تیر خود می‌دانند.»

یوسفیان ملا اعتراض واعتصاب را آخرین تیر ترکش مردم دانست و گفت:« ما نباید سعی کنیم این تظاهرات را کوچک بشماریم و از کنار آن بی‌توجه رد شویم.»

نماینده آمل با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش روی دولت و اعتراضات مردم گفت:«حتی اگر 200 نفر تظاهرات می‌‌کنند، باید دید حرفشان حق است یا ناحق؟ گرانی و تورم افسار گسیخته داریم یا خیر؟ اقتصاد بدون مدیریت داریم؟ وضعیت اقتصادی رها نشده است؟»

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد:« اگر این موارد وجود دارد، یعنی مشکل داریم، درد داریم و زمانی مردم فریاد می‌زنند که درد دارند و نباید از کسی که درد دارد انتظار سکوت داشته باشیم.»

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید