Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره کنترل سیلاب وآبخوانداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: 1.2 میلیون مترمکعب سیلاب و رواناب با اجرای پروژه های آبخیزداری سال گذشته در استان سمنان کنترل شد.

کنترل 1.2 میلیون مترمکعب سیلاب و رواناب با اجرای پروژه های آبخیزداری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، حسن غلامی اظهار کرد: با اجرای شدن 123 سازه های خاکی، سنگ و ملات، گابیون در سال گذشته بیش از 409 هزار مترمکعب حجم  مخزن ایجاد شد.

وی افزود: با اجرایی شدن این پروژه در شش ماه اول سال جاری بیش از 1.2 میلیون متر مکعب سیلاب از طریق پروژه های آبخیزداری در 8 شهر استان سمنان کنترل شد .

رئیس اداره کنترل سیلاب وآبخوانداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: با بارندگی نسبتاً قابل توجه ای  که در 8 شهرستان (سمنان ، شاهرود، گرمسار، دامغان ، مهدی شهر، میامی ، آرادان وسرخه) به وقوع پیوست شاهد عملکرد مثبت پروژه های آبخیزداری شامل پروژه پخش سیلاب، بندهای خاکی، بندهای سنگی ملاتی و بندهای گابیونی در مقاطع رودخانه ها بودیم که بالغ بر 409 هزار متر مکعب  در سطح استان رسوب کنترل و تثبیت شد.

غلامی گفت: با توجه به عملکرد قابل قبول،  این پروژه ها در 8 شهرستان یاد شده به ویژه در شرایط خشکسالی سال جاری، بطور مستقیم سالانه 122 هزار متر مکعب آبخوان ها در مناطق هدف اجرائیات آبخیزداری تغذیه خواهند شد.

وی گفت: اثرات سازنده پروژه های آبخیزداری علاوه بر کنترل سیل و رسوب و نفوذ آب به لایه های زیرزمینی نقش مهمی در کاهش خسارات سیل به تأسیسات شهری و خدمات زیربنایی ایفاء می کند.

رئیس اداره کنترل سیلاب وآبخوانداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطر نشان کرد: پروژه های آبخیزداری اجرا شده همواره در حوزه های آبخیز موجب  افزایش آبدهی قنوات، چشمه ها و چاه های پایین دست شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید