Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: 33 پرونده متقاضیان تغییر کاربری بررسی شد.

33 پرونده متقاضیان تغییر کاربری استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، غلامرضا خراسانیان در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و سایر اعضا برگزار شد اظهار کرد: تعداد ۳۳ فقره پرونده متقاضیان تغییر کاربری بررسی شد و پس از بحث تعداد ۹ طرح شامل گلخانه سبزی و صیفی و دامداری مورد تصویب قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با اجرای پنج طرح خدمات عمومی و گردشگری نیز در این نشست موافقت شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها سازمان اظهار داشت: در این جلسه با احداث ۱۹ طرح خانه کارگری و دیوارکشی باغات نیز موافقت شد.

گفتنی است به‌موجب تبصره یک قوانین تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی بوده که اعضای آن شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست و یک نفر نماینده استاندار بوده و جلسات نیز به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید