Iranian Agriculture News Agency

با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد می‌شود

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از آزادسازی چهارهزار و پانصد مترمربع از اراضی باغی و کشاورزی در شهرستان شاهرود خبر داد.

آزادسازی 4500 مترمربع اراضی باغی و کشاورزی در شاهرود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، غلامرضا خراسانیان اظهار کرد: با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی به جد برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و باغات تعداد سه فقره احکام قطعی که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به ساخت‌وساز بناهای غیرمجاز در باغات کرده بودند با همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در شهرستان شاهرود اجرا شد که با اجرای این حکم 4500 مترمربع از اراضی باغی شهرستان آزادسازی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان این مطلب که بنا به اظهارات کارشناسان مربوط ارزش بناهای غیرمجاز قلع وقمع شده تقریباً حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد شده است از تمام بهره برداران خواست تا قبل از اخذ مجوز از امور اراضی هیچگونه بنا یا دیواری در اراضی زراعی و باغی احداث ننمایند تا از ایجاد چنین خسارات مالی به آنها جلوگیری شود .

خراسانیان با بیان اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی در اولویت برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است افزود: حفاظت از حریم اراضی کشاورزی گام نخست در راستای امنیت غذایی و رفع وابستگی به واردات است.

وی همچنین از شهروندان خواست از طریق سامانه 131 جهاد کشاورزی را در حفظ و حراست از باغات و اراضی زراعی همراهی کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید