Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از اجرای پروژه توانمندسازی وتوان افزایی جوامع محلی در 24 روستای هدف در 16 حوضه آبخیز در سطح استان سمنان خبر داد.

توانمندسازی و توان‌افزایی جوامع محلی در 24 روستای استان سمنان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، علیرضا رهایی اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه ها ایجاد هماهنگی و همسویی دست اندرکاران حوزه آبخیز در راستای مشارکت مؤثر و ایجاد زمینه‌های توسعه پایدار در حوضه آبخیزاستان است.

وی افزود: مدیریت مشارکتی منابع طبیعی عبارت است دیدگاه جمع گرایانه به مدیریت منابع طبیعی و دخالت دادن گروههای گوناگون در ایفای نقش‌های مختلف با هدف نهایی حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی تجدید شونده و رسیدن به توسعه پایدار که فرایند فعال و پویا است که با شکل گیری و اجرای یک پروژه آغاز می‌شود و در نهایت تبدیل به یک بخش جدایی ناپذیر از جامعه محلی می‌شود.

رهایی انتظار از این عملیات را ساماندهی تشکل ها و تعاونی های موجود درمشارکت اجرای طرحها وپروژه های منابع طبیعی وآبخیزداری دانست وافزود در صورت فقدان تشکل و تعاونی در روستاههای هدف ،ضروری است نسبت به تشکیل کارگاههای آموزشی وترویجی و بستر سازی لازم جهت تشکیل تعاونی ها و تشکل های مردم نهاد براساس آیین نامه اجرای بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی اقدامات لازم به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: در مدت اجرای این پروژه اقدامات آموزشی، ترویجی و مشارکتهای مردمی با هدف توانمندسازی جوامع محلی، ظرفیت سازی، توان افزایی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی‌، ارزیابی و مستند سازی مشارکتی انجام می‌پذیرد.

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان یادآور شد پروژه توانمندسازی جوامع محلی فرایندی است که در آن نقش و دخالت دست اندرکاران و ذینفعان در انجام فعالیت‌های آبخیزداری مورد توجه بوده و انسجام سازمانی را برای انجام مدیریت مشارکتی با کمک تسهیلگران مجرب انجام می‌شود .

رهایی گفت: تسهیلگری اقدامی است که در آن ابتکار عمل، تصمیم گیری و خلاقیت به دست اندرکاران کلیدی  به ویژه افراد و تشکل‌های بومی و محلی که تا به حال به هر علت در حاشیه بودند و فرصت مشارکت نداشته‌اند انتقال یابد.

وی گفت: دستیابی به کیفیت بهتر زندگی از طریق توسعه اقتصادی _ اجتماعی و توانمندسازی جامع روستایی به منظور افزایش مشارکت آنان در حفظ ، احیا و توسعه منابع طبیعی از اهداف و چشم اندازهای این پروژه است.

 رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان  اضافه کرد: فرایند توانمندسازی جوامع محلی، ظرفیت سازی ، توان افزایی ،برگزاری کارگاههای آموزشی وترویجی همراه با ارزیابی ومستندسازی مشارکتی توسط تسهیلگران خبره و با تجربه شرکت تعاونی تسهیلگران  پدیده سازتوسعه استان سمنان در سطح روستاهای هدف انجام می گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید