Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره مهندسی حدنگاری و ساماندهی اراضی استان سمنان با بیان اینکه راستی آزمایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی دامغان با حضور نمایندگان فنی سازمان نقشه برداری انجام شد؛ گفت: در این راستا 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دامغان برای اجرای طرح کاداستر راستی آزمایی شد.

راستی آزمایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی دامغان با حضور نمایندگان فنی سازمان نقشه برداری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، حسام الدین نجاریان اظهار کرد: نظارت عکس های مکان محور از سوی کارشناسان سازمان نقشه برداری کشور از پروژه کاداستر دامغان  انجام شد.

رئیس اداره مهندسی حدنگاری و ساماندهی اراضی استان با اشاره به قرارداد پروژه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان دامغان گفت: در این راستا جهت نظارت به دقت عکسهای مکان محور به  مساحت 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دامغان برای اجرای طرح کاداستر راستی آزمایی شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح نمایندگانی از سازمان نقشه برداری کشور با همراهی کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده شرکت مهاب قدس در پهنه اراضی کشاورزی شهرستان دامغان به مقدار 30 هزار هکتار    به مدت 5 روز با حضور در عرصه مورد راستی آزمایی وباز بینی نهایی قرار گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید