Iranian Agriculture News Agency

جعفر مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: حفاظت از جنگل ها، مراتع و عرصه های طبیعی وظیفه ذاتی ، اصلی ماست و تعطیل بردار نیست .

حفاظت ازعرصه‌های منابع طبیعی در ایام  کرونائی تعطیل شدنی نیست

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، جعفر مرادی حقیقی اظهار کرد: حفظ منابع طبیعی از مهم ترین مسائل حیاتی جامعه است و در ایام تعطیلات کرونائی نیز یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری با رعایت دستور العملهای بهداشتی وبا گشت و مراقبت، برقراری کشیک از این نعمات الهی محافظت می کندوتعطیل شدنی نیست.

وی افزود: جنگل‌ها نقش فزآینده‌ای در حفاظت آب و خاک، منابع آبی، پوشش گیاهی، تنوع زیستی، وتقویت آب سفره های زیرزمینی را دارند.

مرادی حقیقی اظهار کرد: منابع طبیعی یک نعمت الهی است وبرای آیندگان باید حفظ شود و همه آحاد مردم  بایداز آن مواظبت کنند.

مدیر کل منابع طبیعی استان اظهار داشت: هر فرد به لحاظ وظیفه اجتماعی ،اسلامی و انسانی، مسئولیت دارد که به محیط زیست ومنابع طبیعی جامعه کمک کند تا از این طریق بتوانیم به توسعه پایدار دست یابیم و جامعه ای سالم و بانشاط داشته باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به شرایط بوجود آمده در کشور در خصوص شیوع بیماری کرونا گفت: حفاظت و مراقبت از جنگل ها و عرصه های طبیعی  با رعایت و حفظ نکات بهداشتی و مراقبتی، توسط نیروهای پرتلاش یگان حفاظت صورت می گیرد.

مرادی حقیقی افزود: حفاظت از اراضی ملی مهمترین وظیفه دستگاه اجرایی منابع طبیعی است که این هدف مهم با توجه به شیوع بیماری هم تعطیلی ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی باید نهادینه شود وطوری برنامه ریزی شود که حتی در ایام تعطیلات کرونائی افراد سود جو نتوانند به عرصه های منابع طبیعی دست اندازی کنند ودر این ایام با افراد خاطی با هماهنگی مراجع قضائی وقاضی کشیک برخورد جدی صورت گیرد.

جعفر مرادی حقیقی تصریح کرد: پوشیدن لباس فرم ومتحدالشکل برای کلیه نیروها ی حفاظتی،ایجاد انگیزه و تشویق برای همکاران پر تلاش درامرحفاظت،برقراری نظم وانضباط و آموزش نیروهای حفاظتی از موارد مهمی است که بایددر دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: گشت های یگان حفاظت اداره کل و شهرستان ها به صورت شبانه روزی در تمامی عرصه های منابع طبیعی ومناطق بحرانی استان در حال گشت زنی و حفاظت از اراضی ملی هستند و سامانه تلفنی 1504 به صورت 24ساعته آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص آتش سوزی ها ، تخریب، تصرفات است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید