Iranian Agriculture News Agency

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: پروژه های آبخیزداری در افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از مخاطرات و کاهش خسارات ناشی از سیلاب ها نقش بسیار تعیین کننده ای دارد.

الزام اجرای پروژه آبخیزداری  در راستای توسعه پایدار و حفاظت از منابع آبی

به گزارش خبرنگار ایانا در سمنان، فرهاد عبدالشاه معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان  در بازدید از حوضه آبخیز آبگرم در شهرستان سرخه افزود: پروژه های آبخیزداری در افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از مخاطرات و کاهش خسارات ناشی از سیلاب ها نقش بسیار تعیین کننده ای دارد.

وی ادامه داد: اجرای پروژه آبخیزداری در راستای توسعه پایدار و حفاظت از منابع آبی در برخی از  حوضه های آبخیز الزامی است، اجرای این پروژه ها علاوه بر مهار سیلاب های فصلی بسیار تاثیرگذار می باشد.

فرهاد عبدالشاه گفت: اعتبارسالجاری اجرای  این پروژه ها در شهرستان سرخه حدود 1 میلیارد  و 900 میلیون تومان می باشد که از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است.

وی افزود: شتاب بخشیدن در تکمیل پروژه های آبخیزداری در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای استان  با مشارکت مردم  و آبخیزنشینان امکان پذیر است.

عبدالشاه با بیان اینکه حوزه آبخیز حیاتی و استراتژیک هستند تصریح کرد: اداره کل در سال گذشته ، 31 مورد سازه های مکانیکی  شامل 22 سازه سنگ و ملاتی و 9 بند گابیونی به حجم 5667 متر مکعب در حوزه آبگرم شهرستان سرخه احداث نمود است. که با ایجاد این بندها به میزان 19900 مترمکعب به حجم مخازن شهرستان اضافه شده که با این حجم مخازن بندها در بارندگی های سال جاری به میزان تقریبی 1700 متر مکعب آب های سطحی و رواناب ناشی از بارندگی در سفره های آب زیر زمینی نفوذ داده خواهد شد، همچنین با اجرای این  عملیات مقدار 18000 متر مکعب از حجم سیلاب های شهرستان کنترل و مهار می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید