Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: نخستین تعاونی تسهیلگران در منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تشکیل و ساماندهی شد.

نخستین تعاونی تسهیلگران در منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، علیرضا رهایی در حاشیه افتتاح تعاونی تسهیلگران اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت 22 مرداد روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، نخستین تعاونی تسهیلگران با نام پدیده ساز توسعه استان سمنان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان سازمان‌دهی و دفتر تعاونی از سوی مدیرکل، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، جمعی از مدیران ستادی، شهرستانی و نمایندگان امور بانوان استانداری و سازمان جهاد کشاورزی به‌صورت رسمی افتتاح شد.

وی افزود: با تصویب آئین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده 29 قانون احکام دائمی و ساماندهی تشکل‌ها و تعاونی‌ها تعداد 17 تشکل با تعداد یک هزار و 413 نفر عضو، موفق به دریافت گواهینامه صدور مجوز فعالیت که 10 تشکل، موفق به دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت و انعقاد قرارداد به مبلغ 4 میلیارد ریال شدند و 15 تعاونی معادل 730 عضو که 13 تعاونی مبادرت به تعیین صلاحت شدند و در سال گذشته 8 قرارداد معادل 10 میلیارد ریال منعقدشده است.

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بیان کرد: ساماندهی تعاونی تسهیلگران استان سمنان با هدف استفاده از پتانسیل تسهیلگران و دانش‌آموختگان بخش‌های کشاورزی منابع طبیعی و مشارکت تسهیلگران در امر توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت بهره‌برداران، روستائیان، دامداران و مرتع‌داران در روند تصمیم‌گیری، تصمیم سازی، اجرا، نظارت و پایش پروژه‌های بخش منابع طبیعی و آبخیزداری انجام پذیرفت.

رهایی اظهار کرد: تسهیلگران می‌توانند بستر جلب مشارکت، بهره‌گیری از پتانسیل‌های نهفته جوامع و تشکل‌های محلی، توانمندسازی جوامع محلی و تشکل‌ها را با استفاده از دانش و تجربه جوامع محلی به‌واسطه حضور در محل و ارتباط با مردم و رویارویی با مشکلات در بسیاری از موارد حامی و کمک‌کار منابع طبیعی باشند؛ و تسهیلگران با آموزش‌های لازم و ساماندهی جوامع محلی در بحث توانمندسازی در رفع نیاز‌ها و مشکلات منطقه، مردم و کمک به توسعه پایدار منابع آب‌وخاک نقش مهم و بسزایی ایفا می‌کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید