Iranian Agriculture News Agency

در حکمی از سوی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی «حمید عرب» به‌عنوان نماینده هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان منصوب شد.

نماینده هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان منصوب شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، در این حکم آمده است که با عنایت به پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و با عنایت به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت جنابعالی به‌عنوان نماینده آن شرکت در هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی منصوب می‌شوید.

همچنین در بخش دیگری از حکم آمده است که رعایت مفاد اساس‌نامه قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد تأکید است و انتظار دارد انجام تعاملات مستمر با تشکل‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی و حفظ ارتباطات برای اجرایی نمودن اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت مادر تخصصی با مساعدت ریاست سازمان در جهت افزایش توانایی‌ها و رسیدن صندوق به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی در سرلوحه برنامه کاری جنابعالی قرار گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید