Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شد.

انتصاب مدیر رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی سمنان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، در حکمی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان «رضا قویدل» به سمت مدیر رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد.

در این حکم که از سوی عرب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان صادر شده آمده است؛ با توجه به تجارب مفید و ارزشمند جنابعالی بدینوسیله به موجب این حکم به مدت 4 سال به‌عنوان مدیر امور رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تعیین و منصوب می‌گردید.

امید است با توکل بر خداوند و همکاری و همدلی تمامی مدیران و همکاران سازمان و انجام وظائف قانونی موفق و مؤید باشید.

 «رضا قویدل» پیش از این معاونت این اداره را بر عهده داشت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید