Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به توسعه باغات در اراضی شیب‌دار این استان گفت: اجرای طرح توسعه 15 هزار هکتاری برای کالپوش در دست پیگیری است.

طرح توسعه 15 هزار هکتاری باغات در اراضی شیب‌دار کالپوش پیگیری می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، مهدی قرائیان اظهار کرد: در مدت یک سال گذشته یک هزار و 920 هکتار کشت باغات در اراضی شیب‌دار این استان انجام‌شده است.

وی با بیان اینکه توسعه باغات در اراضی شیب‌دار استان سمنان به جد در حال انجام است گفت: مجموعه سطح کشت در اراضی شیب‌دار استان سمنان به بیش از 20 هزار هکتار رسیده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به برخی از اهداف توسعه باغدار در اراضی شیب‌دار اشاره کرد و گفت: افزایش بهره‌وری از اراضی کم بازده و شیب‌دار، جلوگیری از کشت زراعت‌های پرهزینه و استفاده بهتر از آب سبز با اجرای پروژه‌های ایجاد سامانه آبگیر برخی از اهداف کشت در اراضی شیب‌دار است.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته کشت باغات در اراضی شیب‌دار افزایش مطلوبی داشت گفت: در راستای ایجاد باغ در اراضی شیب‌دار ایجاد فیلتر شنی، مصرف مالچ، مایکوریزا، زئولیت و توزیع نهال‌های مقاوم به‌صورت یارانه دار انجام شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید